The most impressive aspect of the living world is it’s diversity. Ernst Mayr: "This is Biology"

Horakoraka ny an’ny sahona fa ny tsiboboka no tompon’ny rano. Madagascan proverb