Horakoraka ny an’ny sahona fa ny tsiboboka no tompon’ny rano. Madagascan proverb

Contact details