Horakoraka ny an’ny sahona fa ny tsiboboka no tompon’ny rano. Madagascan proverb

lazy

Seems like I am a bit lazy here so I need to refer to the German version of this page.